-ՄԵՆՔ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ ԵՆՔ ԱՆՄԱՐ ՊԱՀԵԼ ՎԱՐՊԵՏԻ ՀԻՇԱՏԱԿԸ

ՄԵՆՔ

Արամ Ղանալանյան կայքի հեղինակ, համակարգող

Մենք կանգնած ենք Ռաֆայել Իսրայելյանի ժառանգության հանրահռչակման պահպանման փոխանցման կառուցուման ուսուցանման գործում

«Այսօր արդիական են դարձել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, համացանցը հանդիսանում է ինֆորմացիայի տարածման ամենահզոր եւ ամենամասսայական միջոցը: Հենց սրանից դրդված ես ձեռնամուխ եղա ստեղծելու այս կայքը: 2008 թվականին երբ պետք է նշվեր Վարպետի հարյուրամյա հոբելյանը առաջարկեցի ստեղծել կայքը, առաջարկս համաձայնության արժանացավ «Ժողվրդական ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյան» հ/կ անդամների և ընտանիքի անդամների կողմից: Դրանից հետո ես ձեռնամուխ եղա սույն մտահաղացման իրագործմանը: 2008 թվականից պատրաստեցի կայքի մի քանի տարբերակներ` հագեցնելով այն ինչպես նյութերով, այնպես էլ ծրագրային ապահովմամբ: Աշխատանքներ դեռ շատ կան, քանզի թվում է թե անսպառ է Մեծ ճարտարապետի արխիվը եւ գործունեությունը, օրեցօր նոր նյութեր են հայտնաբերվում, որոնք եւ պարտավորվում եմ ներկայացնել հանրությանը: Կայքը ուղղված է՝ վերլուծել Իսրայելյանի ճարտարապետական աշխատանքները, հայտնաբերել և մշակել բոլոր կառուցված և էսքիզային նախագծերը, մշակել աշխատանքների ներկայացման մոդելային համակարգ, էլեկտրոնային կայքի տարբերակ: Համացանցային կայքի խնդիրները՝
• Ներկայացնել Իսրայելյանի կյանքի և գործունեության մինչ այժմ չլուսաբանված էջերը:
• Իսրայելյանի կատարած աշխատանքների հանրությանը լայնորեն հայտնի ստեղծագործությունների պլագիատի և վերագրումների բացահայտումը:
• Վերլուծել և ցուցակագրել Իսրայելյանի չկառուցված շինությունները:
• Ներկայացնել Իսրայելյանի գրավոր ժառանգության այն մասը, որը արդիական է նաև այսօր: Հայտնի են թվով շուրջ ութսունից ավել հոդված և հրապարակում տարբեր տպագիր հրատարակություններում և թերթերում: Կան նաև չհրապարակված ուշագրավ նյութեր:
• Ներկայացնել թվային ֆորմատով Իսրայելյանի անձնական արխիվը:
• Կազմել Իսրայելյանի անձնական արխիվի դասակարգումը, կատարել մշակում, փաստաթղթագրում, հետագայում թանգարանի ստեղծման կամ ճարտարապետության թանգարանում համապատասխան էքսպոզիցիայի մշակման դեպքում ցուցադրելու և պահպանելու համար: Հեղինակի ուսումնասիրության և կայքի ստեղծման ընթացքում կատարվել են՝ Բնապայմանների հետզոտություն, հետազոտվել, չափագրվել, լուսանկարահանվել են Ռ. Իսրայելյանի հեղինակած ճարտարապեկան կոթողները, հուշարձանները: Տեղեկություններ են հավաքվել, գրանցվել Իսրայելյանի հետ անձնական շփում ունեցած անձանցից, ընտանիքի անդամներից: Աղբյուրների ուսումնասիրություն: Հետազոտվել են Ռ. Իսրայելյանի անձնական արխիվում, ճարտարապետական հիմնարկներում և թանգարաններում գտնվող գրաֆիկական, նախագծային նյութեր, արխիվային փաստաթղթեր, հրապարակված նյութեր, հոդվածներ պարբերական մամուլից, համացանցում գտնվող տեղեկություններ: Ճարտարապետական վերլուծություն: Իրականացվել է նախագծերի հետազոտում. հասարակական, բնակելի, արդյունաբերական, ճարտարապետական փոքր ձևեր հանդիսացող կառույցների, կիրառական արվեստի նմուշների, գրաֆիկական և ակվարելային գեղանկարների ուսումնասիրություններ, լուսանկարահանում, կատարվել են գրաֆիկական աղյուսակներ, կատարվել է բոլոր կառուցված շինությունների քարտեզագրում համաշխարհային, Հայաստանի և Երևան քաղաքի քարտեզների վրա, ինչպես նաև տրվել դրանց նկարագրությունը: Բնօրինակային հետազոտությունների հիման վրա, ստեղծվել են տիպաբանական աղյուսակներ, կատարվել է շինությունների դասակարգում և համակարգում: Բոլոր շինությունները դասակարգված են իրենց տիպաբանական պատկանելությամբ, ժամանակագրական սկզբունքով, գտնվելու վայրով: Համեմատական վերլուծության մեթոդը օգտագործվել է ընդգծելու համար Իսրայելյանի ճարտարապետական լուծումների առանձնահատկությունները իր ժամանակակիցների և հետագա ճարտարապետների և ճարտարապետական ուղղություններից լուծումներից:

ՄԵՆՔ ԵՆՔ

Արամ Ղանալանյան

Կայքի հեղինակ, համակարգող

Կարեն Բալյան

Ճարտարապետեւթյան դոկտոր